Verschil tussen koolstofmonoxide (CO) & koolstofdioxide (CO2)
20 september, 2017 door
Verschil tussen koolstofmonoxide (CO) & koolstofdioxide (CO2)
Domoti Group B.V., Oscar Otten
| Nog geen reacties

Deel

Vraag je je ook wel eens af wat het verschil precies is tussen koolstofmonoxide (CO) en koolstofdioxide (CO2)? Welke van de twee is ook alweer die sluipmoordenaar bij het gebruik van bijv. een gaskachel?

Wat is koolstofmonoxide (CO)?

Koolstofmonoxide (CO), koolstofmono-oxide of koolmonoxide; vroeger ook wel kolendamp genoemd, is een gas dat levensgevaarlijk is en ontstaat bij een onvolledige verbranding. Bij bijv. het verbranden van aardgas, benzine of hout kan koolstofmonoxide (CO) ontstaan. Waarom is koolstofmonoxide (CO) zo gevaarlijk? Vanwege het feit dat dit gas niet te ruiken, zien (kleurloos) of proeven is. Om deze redenen wordt het ook wel een sluipmoordenaar genoemd. Koolstofmonoxide wordt net zoals zuurstof opgenomen in je bloedsomloop, alleen 250 keer sneller. Een kleine hoeveelheid koolstofmonoxide (CO) in de lucht leidt al snel tot bewusteloosheid en zélfs tot de dood als er niet op tijd wordt ingegrepen.


Voorkom koolstofmonoxidevergiftiging!

Nog steeds overlijden er jaarlijks tientallen mensen aan koolstofmonoxidevergiftiging. Daarnaast houden nog grotere aantallen mensen er ernstige gezondheidsklachten aan over; alleen al in Nederland. De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft eind 2015 een onderzoeksrapport afgerond waarin men aangeeft dat de omvang van het probleem met koolstofmonoxide drie tot vijf keer zo groot is dan eerder werd aangenomen. De oorzaak van koolstofmonoxidevergiftiging is meestal een gaskachel of cv-ketel waarbij te weinig geventileerd wordt, een slecht onderhouden open geiser of een gebrek aan de rookgas/ luchttoevoer. Voorkom koolstofmonoxidevergiftiging en kies voor een goede koolstofmonoxide sensor/ koolstofmonoxide melder.

Wat te doen bij koolstofmonoxidevergiftiging?

  1. er moet zo snel mogelijk frisse lucht binnen komen, dus zet de ramen en deuren zo wijd mogelijk open. Doe dit alleen als dit mogelijk is zonder je eigen veiligheid verder in gevaar te brengen;

  2. schakel het veroorzakende toestel uit en schakel de gastoevoer af;

  3. waarschuw en help anderen die in de betreffende ruimte/ woning aanwezig zijn;

  4. evacueer het slachtoffer/ de slachtoffers uit de betreffende ruimte/ woning;

  5. als iedereen buiten is, bel dan meteen 112 voor hulp.


Herken de symptomen van koolsfofmonoxidevergiftiging!

Wanneer je weet waar je op moet letten, kun je een eventuele koolstofmonoxidevergiftiging voorkomen. Wanneer gasvlammen bijvoorbeeld oranje of gelig van kleur zijn in plaats van blauw branden en ramen die beslaan. Ook klachten zoals hoofdpijn, vermoeidheid, misselijkheid, verwarring of hartritmestoornissen kunnen symptomen zijn van koolstofmonoxidevergiftiging. Vaak wordt er niet meteen aan een dergelijke vergiftiging gedacht, probeer hier dan ook extra alert op te zijn.

FIBARO Koolstofmonoxide (CO) sensor kopen?

De FIBARO Koolstofmonoxide is de allermooiste in zijn soort. Los van dat dit een Z-Wave domotica sensor is, werkt deze ook volledig standalone!

Wat is koolstofdioxide (CO2)?

Koolstofdioxide, ook wel kooldioxide of koolzuurgas genoemd, is een kleurloos en geurloos gas dat van nature in de atmosfeer voorkomt. De laatste 150 jaar is de hoeveelheid koolstofdioxide (CO2) in de atmosfeer aanzienlijk toegenomen door menselijke activiteiten. De grootste veroorzakers van de groei van koolstofdioxide (CO2) zijn o.a. de verbranding van fossiele brandstoffen zoals kolen, olie en gas (denk bijvoorbeeld aan de uitlaatgassen van auto’s). Koolstofdioxide (CO2) is het voornaamste broeikasgas dat er bestaat. Doordat de hoeveelheid broeikasgassen in de atmosfeer zo hard is toegenomen, verandert het klimaat van de aarde aanzienlijk. Reden genoeg dus om onze CO2-uitstoot snel flink omlaag te brengen.

Een koolstofdioxidemelder (CO2 melder) of koolstofdioxide sensor ( CO2 sensor) geeft dus de gezondheid van de lucht weer van de plek waar de betreffende sensor zich bevindt.


De CO2-uitstoot van een gemiddeld Nederlands huishouden

De CO2-uitstoot van een gemiddeld Nederlands huishouden bedraagt ongeveer 6284 kg per jaar. Deze hoeveelheid CO2-uitstoot is onderverdeeld in de volgende 3 onderdelen, waarvan aardgas de grootste is:

  1. aardgas (2456 kg);

  2. motorbrandstoffen (2247 kg);

  3. Elektriciteit (1582 kg).


CO2 en elektriciteit

Omdat ongeveer 90% van de stroom dat we in Nederland verbruiken afkomstig is uit fossiele brandstoffen komt er veel koolstofdioxide (CO2) bij ons stroomverbruik vrij. In nederland werd in 2016 ongeveer 126 TWh aan elektriciteit verbruikt. Als je er vanuit gaat dat één Nederlandse KWh aan grijze stroom gemiddeld samengaat met 524 gram koolstofdioxide (CO2), dan is er zo’n 2 jaar later meer dan 50 000 000 000 kg CO2 uitgestoten. Zoveel dat het voor velen niet te vatten is. Het is beter in beeld te brengen in het aantal kilo’s dat een gemiddeld Nederlands huishouden uitstoot wanneer het grijze stroom gebruikt, dat betreft dan ongeveer 1650 kilogram CO2 per jaar.

Elke Nederlandse stroomleverancier is wettelijk verplicht om de CO2-uitstoot van eerder geleverde elektriciteit bekend te maken via het stroometiket. Wil je weten hoe groot de CO2-uitstoot van jouw energieleverancier is? Bekijk dan dit overzicht waarop te zien is hoeveel CO2 elk bedrijf uitstoot.

Hier vind je een overzicht van de Nederlandse stroombedrijven waarop je kunt zien hoeveel CO2 ieder bedrijf uitstoot.


CO2 en gas

Het grootste deel gas dat we in Nederland verbruiken komt voor het grootste deel uit de fossiele bronnen in eigen land (Groningen) en Rusland. Het aandeel groen gas (ook wel biogas genoemd) in de Nederlandse gasproductie is nog bijzonder klein. 

Biogas ontstaat als gevolg van vergisting van organisch materiaal zoals mest, rioolslib of gestort huisvuil. In het geval van gestort huisvuil spreken we tevens van stortgas. Groen gas is een verzamelterm voor biogas, stortgas en bio-SNG (Synthetic Natural gas). De term omvat ook “CO2-neutraal gas”, waarbij de CO2-uitstoot van aardgas verbranding gecompenseerd wordt met bijv. het aanplanten van bomen. Met de CO2 die de bomen opnemen wordt de netto CO2-uitstoot van de productie en verbranding van de hoeveelheid aardgas in theorie tot nul teruggebracht.

Koolstofdioxide (CO2) sensor kopen?

Bestel ze hier!

Verschil tussen koolstofmonoxide (CO) & koolstofdioxide (CO2)
Domoti Group B.V., Oscar Otten 20 september, 2017
Deel deze post
Archief
Aanmelden om een reactie achter te laten