Fibaro LUA Commando:

Count Scenes

Actie / doel:

Vraagt op hoe vaak een bepaalde scene geactiveerd is. 

Gebruik functie & parameters:

    • fibaro:countScenes()

    • fibaro:countScenes(sceneID)

SceneID: nummerieke & unieke waarde (ID). Het betreffende scene ID waarvan moet worden bepaald hoe vaak deze geactiveerd is (optioneel).

Waarde dat je terug krijgt / kunt krijgen:

• Een positieve integer (ofwel een positief getal) getal dat aangeeft hoe vaak de betreffende scène op dat moment geactiveerd is.

NB. wanneer er geen specifiek sceneID word opgegeven, dan zal het huidige sceneID gebruikt worden.

Voorbeeld code:

-- Toont het aantal instanties van de huidige scène

local num = fibaro:countScenes()

if (num == 1) then

    fibaro:debug('Scène is 1 keer geactiveerd');

else

    fibaro:debug('Scène is ' .. num .. ' keer geactiveerd');

end

-- Sta slechts één instantie van de huidige scène toe om tegelijkertijd te lopen

if (fibaro:countScenes() > 1) then

    fibaro:abort()

end

-- Geeft het aantal instanties weer van scene 22

num = fibaro:countScenes(22);

fibaro:debug('Aantal instanties van scène 22: ' .. num);

-- Controleer of scène 22 geactiveerd

if (fibaro:countScenes(22) >= 1) then

    fibaro:debug('Scène 12 is geactiveerd);

else

    fibaro:debug('Scene 22 is niet geactiveerd');

end


Terug naar het overzicht van de meest gebruikelijke Fibaro LUA Functies.