Fibaro LUA Commando:

Get

Actie / doel:

Vraagt de status / eigenschap van het apparaat op; in het bijzonder de waarde ('value') en de tijd v/d laatste aanpassing ('time last modified') van het betreffende apparaat.

Deze functie maakt onderdeel uit van een groep met functies, nl. de volgende:

    • fibaro:get()

    • fibaro:getValue()

    • fibaro:getGlobalModificationTime()

NB. deze functies verschillen alleen in de waarde dat teruggegeven wordt aan de controller.

Gebruik functie & parameters:

fibaro:get(deviceID,propertyName)

    • deviceID: het ID van het apparaat zelf

    • propertyName: de naam van de eigenschap (/ instelling) op het apparaat dat opgevraagd dient te worden

Waarde dat je terug krijgt / kunt krijgen:

Deze functie geeft twee waarden terug, te weten:

    1. Een string met de waarde van de instelling

    2. Een ‘timestamp’ met de laatste aanpassing van de instelling

Let op: de teruggegeven waarden hebben allemaal het type 'string'. Wanneer je deze met een variabele wilt vergelijken (ofwel met een integer / nummer) , dan zal je de string eerst moeten converteren met de functie 'tonumber()'.

Voorbeeld code:

-- Haal de waarde (value) en de tijd v/d laatste aanpassing ('time last modified') op

-- van de 'brightness' eigenschap (/instelling) van device 12


local value, modicicationTime = fibaro:get(12, 'brightness')


-- in LUA kan de tweede retourwaarde worden weggelaten

-- want dit werkt ook:


local value2, fibaro:get(12, 'brightness')


-- De verkregen waarde kan worden gebruikt om andere dingen in de scène te doen

-- Schakel bijvoorbeeld een apparaat uit wanneer de brightness hoger is dan 50


if (tonumber(value > 50) then

    fibaro:call(12, 'turnOff')

end


Terug naar het overzicht van de meest gebruikelijke Fibaro LUA Functies.