Fibaro LUA Commando:

getModificationTime

Actie / doel:

Haalt de status op van de eigenschap van een apparaat, nl. de ‘timestamp' van de laatste aanpassing.

Deze functie maakt onderdeel uit van een groep met functies, nl. de volgende

    • fibaro:get

    • fibaro:getValue

    • fibaro:getModificationTime

Deze drie functies verschillen alleen in de waarde dat teruggegeven wordt.

Gebruik functie & parameters:

fibaro:getModificationTime(deviceID, propertyName)

    • deviceID: het ID van het apparaat op de Fibaro Home Center (dus niet het z-wave node ID)

    • propertyName: de naam van de eigenschap dat opgevraagd wordt

Waarde dat je terug krijgt / kunt krijgen:

Deze functie geeft een timestamp terug van wanneer deze voor het laatst gewijzigd is.

Let op: de waarde dat je terug krijgt is van het type tekst-string. Als je deze wenst te vergelijken met een variabele van het type integer / nuber, dan dien je deze tekst-string eerst te converteren met de functie 'tonumber()'.

Voorbeeld code:

-- Haal de laatste gewijzigde timestamp op van de teller ('counter') v/d globale variabele


local lastModified = fibaro:getGlobalModificationTime('counter')


-- Als het ten minste 30 seconden geleden is dat de waarde voor het laatst is gewijzigd


if ((os.time() - lastModified) >= 30) then

    fibaro:debug('Het is 30 seconden of meer')

else

    fibaro:debug('Het is minder dan 30 seconden')

end

Terug naar het overzicht van de meest gebruikelijke Fibaro LUA Functies.