Fibaro LUA Commando:

getSectionID

Actie / doel:

Haalt het ID nummer op van de sectie waarin het betreffende apparaat apparaat zich bevindt.

Gebruik functie & parameters:

fibaro:getSectionID(deviceID)

• deviceID: het ID (unieke nummer) van het betreffende apparaat

Waarde dat je terug krijgt / kunt krijgen:

Deze functie geeft het ID van de sectie terug waarin het betreffende apparaat zich bevindt.

Voorbeeld code:

-- Haal het sectienummer op van het apparaat met ID = 5


local section = fibaro:getSectionID(5)


if (section == 0) then

    fibaro:debug('Het apparaat is niet aan een sectie toegekend')

else

    fibaro:debug('THet apparaat bevindt zich in sectienummer ' .. section .. '.')

end


Terug naar het overzicht van de meest gebruikelijke Fibaro LUA Functies.