Fibaro LUA Commando:

getSourceTrigger

Actie / doel:

Haalt de informatie op waar een scène door geactiveerd is.

Gebruik functie & parameters:

fibaro:getSourceTrigger()

    • deze functie bevat geen parameters die meegegeven kunnen worden

Waarde dat je terug krijgt / kunt krijgen:

Deze functie geeft een array terug met informatie over de activering van de betreffende scène. De array zal altijd een veld ‘type’ bevatten da, de volgende waarden kan hebben (afhankelijk van het type activatie):

    • Eigenschap ‘property’: als de scène geactiveerd is o.b.v. veranderingen in de eigenschappen van het apparaat zelf (een apparaat ID)

    • Globale variabele ‘global’: als de scène geactiveerd is o.b.v. veranderingen in de globale variabele

    • Overige ‘other’: in alle andere gevallen (bijvoorbeeld een scène dat direct gestart wordt vanuit een interface (bijv. via een app / afstandsbediening) of via een andere     scène)

Afhankelijk van de waarde van ‘type’ beschikt de tabel over deze extra velden:

Property

    • deviceID: het ID  van het betreffende apparaat

    • propertyName: de naam van een eigenschap van het apparaat dat de scene activeert

Global

    • Variabele naam: de naam van de globale variabele dat de scene activeert.

Other

    • Geen extra velden

Voorbeeld code:

-- [[

--%% properties

--13 value

--15 value

--%% globals

--AlDonkerBuiten

--]]


local trigger = fibaro:getSourceTrigger()


if (trigger['type'] == 'property') then

    fibaro:debug('Scène gestart door apparaat met ID: ' .. trigger['deviceID'])

elseif (trigger['type'] == 'global' then

    fibaro:debug('Scène gestart door Globale Variabele: ' .. trigger['name'])

elseif (trigger['type'] == 'other') then

    fibaro:debug('Scène gestart door iets anders dan een apparaat ID / Globale Variabele')

end


Terug naar het overzicht van de meest gebruikelijke Fibaro LUA Functies.