Fibaro LUA Commando:

getType

Actie / doel:

Vraagt het ‘type’ apparaat  op.

Gebruik functie & parameters:

fibaro:getType(deviceID)

    • deviceID: het ID nummer van een apparaat

Waarde dat je terug krijgt / kunt krijgen:

Deze functie geeft het type apparaat terug in vorm van een tekst-string.

Voorbeeld code:

-- Ontvang het type van het apparaat met ID = 22

local theType = fibaro:getType(22)


-- Als het apparaat gelijk is aan 'blind' (blind = rolluikmodule)

if (theType == 'blind') then

    fibaro:debug('Het device betreft een rolluikmodule')

else

    fibaro:debug('Device type: ' .. type)

end


Terug naar het overzicht van de meest gebruikelijke Fibaro LUA Functies.