Fibaro LUA Commando:

getValue

Actie / doel:

Vraagt de status van een eigenschap van een apparaat op (de 'waarde' van een specifiek apparaat ID).

Deze functie maakt onderdeel uit van een groep met functies, nl. de volgende:

    • fibaro:get

    • fibaro:getValue

    • fibaro:getModificationTime

NB. deze drie bovenstaande functies verschillen alleen in de waarde dat wordt teruggegeven.

Gebruik functie & parameters:

fibaro:getValue(deviceID, propertyName)

    • deviceID: het ID van het betreffende apparaat

    • propertyName: de naam van de eigenschap dat wordt opgevraagd

Waarde dat je terug krijgt / kunt krijgen:

Deze functie resulteert in een tekst-string met de waarde v/d eigenschap (property) van het betreffende apparaat.

Let op: de teruggegeven waarde is van het type tekst-string. Indien je deze waarde wenst te vergelijken met een variabele van het type integer / number, dan dien je de tekst=string eerst te converteren met de functie 'tonumber()'.

Voorbeeld code:

-- Haal de waarde van de 'brightness' (helderheid) property (eigenschap) op van device met ID 42

local value = fibaro:getValue(42, 'brightness')


-- De verkregen waarde kan worden gebruikt om andere dingen in de scène te doen, bijv. om een apparaat uit te schakelen wanneer de helderheid hoger is dan 75

if (tonumber(value) > 75) then

    fibaro:call(149, 'turnOff')

end


Terug naar het overzicht van de meest gebruikelijke Fibaro LUA Functies.