Fibaro LUA Commando:

setGlobal

Actie / doel:

Wijzigt de waarde van een globale variabele (globale variabelen worden aangemaakt in het variabelen paneel).

Gebruik functie & parameters:

fibaro:setGlobal(varName, value)

    • varName: de naam van de globale variabele

    • value: de nieuwe waarde van de globale variabele

Waarde dat je terug krijgt / kunt krijgen:

Geen (dit commando schrijft alleen een waarde weg).

Voorbeeld code:

-- Ken waarde 10 toe aan de globale variabele met de naam 'indexatie'

fibaro:setGlobal('indexatie', 10)


-- Verhoog de waarde van de globale variabele 'voorbeeld' met 3

fibaro:setGlobal('voorbeeld', fibaro:getGlobalValue('voorbeeld') +3)


-- Ken de waarde van de locale variabele 'test' toe aan de globale variabele 'indexatie'

local test = 5 * 123

fibaro:setGlobal('indexatie', test)


Terug naar het overzicht van de meest gebruikelijke Fibaro LUA Functies.