Fibaro LUA Commando:

Abort

Actie / doel:

Stopt de uitvoering van het huidige script.

Gebruik functie & parameters:

Geen (hiermee wordt de code tussen de haakjes () bedoeld.

Waarde dat je terug krijgt / kunt krijgen:

Geen.

Voorbeeld code:

 Local test = 0

-- oneindige loop 

while true do

    -- als de waarde van a groter is dan 20 moet het script stoppen 

    if (a>20)

        fibaro:abort()

    end

    test=test+1

    -- wacht 3 seconden

    fibaro:sleep(3000)

end 


Terug naar het overzicht van de meest gebruikelijke Fibaro LUA Functies.