Fibaro LUA Commando:

Call

Actie / doel:

Stuurt een verzoek naar een apparaat (bijv. een Z-Wave module) om een bepaalde actie uit te voeren.

NB. Dit commando wordt veel gebruikt om bijv. lampen mee in- en uit te schakelen.

Gebruik functie & parameters:

fibaro:call(deviceID, actionName, …)

    • deviceID: het ID (-nummer) v/h device in de Fibaro Home Center (hiermee wordt niet het Z-Wave node ID bedoeld)

    • actionName: een tekststring waar de naam in staat van de actie dat moet worden uitgevoerd

Soms zijn er meerdere argumenten benodigd om een actie correct af te kunnen (laten) handelen. In totaal kunnen er 7 extra argumenten aan het deviceID en de actionName worden toegevoegd.

Waarde dat je terug krijgt / kunt krijgen:

Geen.

Voorbeeld code:

-- Schakel het apparaat (device) met ID 5 uit

fibaro:call(5, 'turnOff');

-- Stel de (nieuwe) gewenste waarde (extra parameter) in voor het apparaat met ID 5 met het comando 'setValue'

-- Bijv. dat een lamp 75% van zijn totale vermogen moet gaan branden

fibaro:call(5, 'setValue', 75);

Alle parameters zijn in principe tekststrings. Doordat de compiler slim omgaat met tekststrings is het echter niet strikt noodzakelijk om deze altijd als tekststring te definiëren (deze wordt dan automatisch omgezet). Voor meer informatie hierover zie de handleiding van LUA.

Voorbeeld:

local test = 50


-- de waarde van de variabele wordt test genoemd; deze zal automatisch worden geconverteerd door de compiler

fibaro:call(21, 'setValue', test)


Terug naar het overzicht van de meest gebruikelijke Fibaro LUA Functies.