Fibaro LUA Commando:

getRoomID

Actie / doel:

Haalt het nummer van de ruimte / kamer op waarin een bepaald apparaat zich bevindt.

Gebruik functie & parameters:

fibaro:getRoomID(deviceID)

    • deviceID: het ID nummer van een apparaat

Waarde dat je terug krijgt / kunt krijgen:

Deze functie geeft het ID (nummer) terug van de ruimte waarin het betreffende apparaat zich bevindt.

NB. de ruimte ‘unassigned’ zal de waarde ‘0’ terug rapporteren.

Voorbeeld code:

-- Vraag het kamernummer / nummer v/d ruimte op waarin device met ID 21 zicht bevindt


local room = fibaro:getRoomID(21);


if (room == 0) then

    fibaro:debug('Het apparaat bevindt zicht in de \' Unallocated \' space')

else

    fibaro:debug('Het apparaat bevindt zich in kamer nummer ' .. room .. '.')

end


-- Geef de naam van de kamer/ruimte weer waar apparaat met ID 21 zich in bevindt


fibaro:debug( fibaro:getRoomName( fibaro:getRoomID(21) ) )


Terug naar het overzicht van de meest gebruikelijke Fibaro LUA Functies.