Fibaro LUA Commando:

getRoomNameByDeviceID

Actie / doel:

Haalt de naam van een kamer / ruimte op waarin zich een apparaat bevindt door middel van het ID  van het betreffende apparaat.

Gebruik functie & parameters:

fibaro:getRoomNameByDeviceID(deviceID)

    • deviceID: Het ID (unieke nummer) van het betreffende apparaat

Waarde dat je terug krijgt / kunt krijgen:

Deze functie geeft de naam van de betreffende kamer / ruimte terug als tekst-string.

Voorbeeld code:

-- Geef de kamer van apparaatnummer 42 weer in het debug venster


fibaro:debug( fibaro:getRoomNameByDeviceID(42) )


Terug naar het overzicht van de meest gebruikelijke Fibaro LUA Functies.