Fibaro LUA Commando:

setSceneEnabled

Actie / doel:

Maakt een scène actief / inactief.

Gebruik functie & parameters:

fibaro:setSceneEnabled(sceneID, enabled)

    • sceneID: het ID v/d scène dat e wenst te activeren of de-activeren

    • enabled: een boolean (true = scène activeren, false = scène deactiveren)

Waarde dat je terug krijgt / kunt krijgen:

Geen.

Voorbeeld code:

-- Als de variabele 'test' positief is, deactiveer dan scène 12

if (test > 0) then

    fibaro:setSceneEnabled(12, false)

-- Anders activeer deze scène

else

    fibaro:setSceneEnabled(12, true)

end


Terug naar het overzicht van de meest gebruikelijke Fibaro LUA Functies.