Fibaro LUA Commando:

startScene

Actie / doel:

Start een instantie van een specifieke scène.

NB. Scènes hebben meerdere instanties, waardoor deze meerdere keren gestart kunnen worden.

Gebruik functie & parameters:

fibaro:startScene(sceneID)

    • sceneID: het ID van de betreffende scène dat dient te worden gestart

Waarde dat je terug krijgt / kunt krijgen:

Geen.

Voorbeeld code:

-- Als de waarde van 'test' groter is dan 15, voert dan de scène uit met ID = 4

if (test > 15) then

    fibaro:startScene(4)

end


Terug naar het overzicht van de meest gebruikelijke Fibaro LUA Functies.